MHPHS Class of 1952
"Ang Pagtatagpong Muli Sa Gintong Pagdiriwang"
ng nagsipagtapos sa Mataas Na Paaralang Marcelo H. Del Pilar
ng taong 1952 na ginanap sa bahay ng pampalagiang Pangulo ng Klase,
dating Mayor Amando Buhain ng Plaridel.
Attendance: 98(including 11 abroad) out of 314 graduates of 1952.
Thanks a lot and Happy New Year sa inyong lahat diyan!!!!!

Magpayo C. Sayo
Toronto,Ontario
C A N A D A

HOME / PHOTO GALLERY